Crosswise maakt bedrijven sterker

Wij zorgen ervoor dat ondernemers een businessplan kunnen opstellen waarin MVO is geïntegreerd. Dit is belangrijk, omdat ondernemers dan beter gesteld staan voor de komende jaren. MVO is immers een thema dat niet meer mag ontbreken: Het wordt steeds vaker gevraagd of zelfs geeist door klanten. Ook wordt MVO een steeds belangrijker thema in bijvoorbeeld kredietaanvragen.

Crosswise is ooit gestart als bureau voor het organiseren van bijeenkomsten, 'maar dan anders'. Door het formuleren van heldere doelstellingen en het creatief invullen zorgden wij ervoor dat meetings een beter resultaat kregen.
Al gauw werd een volgende stap gezet: In 2005  richtte Crosswise zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarmee werden wij één van de eerste MVO-specialisten in Nederland.

Ondanks dat veel ondernemers al bezig zijn met MVO, zien wij dat er nog veel kansen onbenut zijn. Vaak ligt de focus namelijk vooral op milieutechnische zaken, terwijl de stakeholder-aspecten juist zo belangrijk zijn.
Wij onderscheiden ons door de stakeholderdialoog te zien als basis, door te denken vanuit de ondernemer en door plannen te vertalen naar praktische acties.
Praktisch, doenbaar én professioneel: Wij maken gebruik van ISO 26000 - de internationale richtlijn voor MVO.

Met de ontwikkeling van de Crosswise Business Questions zetten wij MVO in als extra bouwsteen voor de strategie. Zo kunnen wij de ondernemers nog beter van dienst zijn.  

Loes van Arkel, Dick van Arkel

bel mij

ik wil graag meer weten


facebook linkedin